cv

CV

                            jens88lundberg@gmail.com
+46700587435

 

 Utbildning
2013-2015 Önnestad konstskola
 
 
 
 Utställningar i urval
2018 Solo, Min slashas, Röstånga konsthall
2018 Duouställning, Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Tyringe konsthall
2018 Duoutställning, Frånvaro/absence, Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Höörs konsthall
2018 Duoutställning , Jens Lundberg & Bengt Lundberg, Galleri Näckrosen
2017 Duoutställning ‘Grafikhuset’ Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Torrnålsgrafik, Studio11
2015 Gruppuställning Galleri Frank, Malmö                                        
2014 Grupputställning Kungliga Tullkammaren, Kristianstad               
2014 Konstruta, Kristianstad                                                                
2013 Konstruta, Kristianstad          
                                                     
Anställningar/uppdrag
2015-2018 Konstpedagog/guide, Stiftelsen Wanås Konst
2017- Konstnärlig pedagog på Konstskolan Freja, Kristanstad
2015 Assistent åt konstnären Hannelie Coetzee i uppförandet av hennes verk Den gamla suggan mellan träden på Wanås konst, samt sköter restaurering av verket
 
Artist’s books
 2017 ‘Skrifter och Teckningar funna i en gammal byggnad’ illustrationer gjorda med torrnål utifrån texter och teckningar som hittats i en gammal byggnad. Ulrika Wennerberg och Jens Lundberg.
2017 ‘Alice’  torrnålsillustrationer gjorda efter observationer av min hund Alice