CV

CV                                                                                                                                                 19880205-3572
jens88lundberg@gmail.com
+46700587435
                                                                                                                                                    

Utbildning                                                                                                
2013-2015 Önnestad Konstskola

Utställningar i urval
2022, Grupputställning, Ode to Painting, Galleri Redan, Malmö
2021 Grupputställning, Septemberutställningen, Olseröds Konsthall
2021 Solo, Body Tensions, Milvus Artistic Research Centre, Knislinge
2021 Grupputställning, Galleri Gaufinska Gården, Kristianstad
2020 Grupputställning, Live at Skofabriken, Milvus Artistic Research Centre, Knislinge
2020 Duoutställning, Galleri Gaufinska Gården, Kristianstad
2020 Liljevalchs Vårsalong, Liljevalchs konsthall
2019 Solo, Alice, Aoseum, Åhus
2019 Liljevalchs Vårsalong, Liljevalchs konsthall
2018 Solo, Min slashas, Röstånga konsthall
2018 Duoutställning, Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Tyringe bibliotek
2018 Duoutställning, Frånvaro/absence, Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Höörs konsthall
2018 Duoutställning , Jens Lundberg & Bengt Lundberg, Galleri Näckrosen
2017 Duoutställning ‘Grafikhuset’ Jens Lundberg & Ulrika Wennerberg, Torrnålsgrafik, Studio11
2015 Grupputställning Galleri Frank, Malmö
2014 Grupputställning Kungliga Tullkammaren, Kristianstad
2014 Konstruta, Kristianstad
2013 Konstruta, Kristianstad

Stipendium
2022 En månads vistelsestipendium, Milvus Artistic Research Centre
2021 Tre månaders vistelsestipendium, Milvus Artistic Research Centre
2021 Krisstipendium, Konstnärsnämnden

Anställningar/uppdrag
2020/2021/2022- Kulturnyckeln, Kristianstad Kommun
2019- Div. Konstnärligt pedagogiskt arbete, Kristianstad kommun
2018- Återkommande gästlärare, Önnestad konstskola
2017-2021 Konstnärlig ledare på Konstskolan Freja, Kristanstad
2015-2021 Konstpedagog, guide, Stiftelsen Wanås Konst
2019 Bästa Biennalen, Kristianstad Konsthall
2018 Bästa Biennalen, Malmö stad